วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ข้อมูล status ro

**ค่าStr(Strength)**
-เพิ่มพลังโจมตีให้กับอาวุธแบบประชิดตัว(อาทิเช่นดาบ/มีด/สนับมือ)1Atkต่อ1Str
-เพิ่มพลังโจมตีให้กับอาวุธแบบมีระยะในการยิง(อาทิเช่นธนู)1Atk10ต่อ1Str
**วิธีคำนวนค่าBonusจากStr
*Bonus Str= Strรวมของเรา(Strตัวหน้า+ตัวหลังในช่องalt+a)หารด้วย10แล้วยกกำลัง2
-เพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนัก 30 หน่วย /น่ำหนักของแต่ละอาชีพ
การคำนวณค่าน้ำหนัก = 2,000 + (Str X 30) + ความสามารถในการแบกน้ำหนักของสำหรับ ไนทขี่ Peco จะเพิ่มอีก 1000

- สำหรับอาชีพสายธนู ค่า Str ที่หาร 5 ลงตัว จะเป็นค่าพลังโจมตีเพิ่มเติม
-------------------------------------------------------------------------------------
**ค่าAgi(Agility)**
-เพิ่มค่าFlee1หน่วยต่อ1Agi
-ลดค่าDelay(ค่าหน่วงก่อนการโจมตี)0.4%ต่อ1agi
-ลดระยะเวลาในการติดกับดัก(Ankle snare)ของHunter
ระยะเวลาในการติดแทรป [lv 5] =20-[agi ศัตรูx0.1]
-เพิ่มความเร็วในการโจมตี(Aspd=Attack Speed)ซึ่งอาวุธในแต่ละชนิดนั้นมีความเร็วในการโจมตีไม่เท่ากันอาทิเช่นดาบ1มือนั้น
ใช้Agi5หน่วยต่อ1aspdแต่หอก1มือนั้นใช้เพียง4Agiต่อ1aspd
*ค่าAspdนั้นจะมีหน่วยเป็นทศนิยมด้วยอาทิเช่น165.54แต่จะไม่แสดงตรงช่องสถาณะ(Alt+a)แต่สามารถดูรายละเอียดได้ที่เวบคำนวนสเตตัส
[ สูตรคำนวณหาค่า ASPD ]
สูตรคำนวณหาค่า ASPD มีดังนี้
200 - [ ( 250 - AGI - (DEX / 4) ) / 250 x ( 200 - Base ASPD ) ]
** Hiclass ก็ใช้ ASPD เท่ากับของ Class 2-1,2-2 และ Super Novice ก็ใช้ ASPD เท่า Novice-------------------------------------------------------------------------------------
**ค่าVit(Vitality)**
-เพิ่มค่าHpสุงสุด1%ต่อ1Vit /
-เพิ่มผลของอัตราการฟื้นพลังจากไอเท็มอีก2%
-ลดอัตราการเกิดSilence/Poison/stun/ 1%ต่อ2Vit
-เพิ่มอัตราการฟื้นพลังจากHp regen(เลือดเด้ง)1%ต่อ20Vit/

อัตราฟื้นฟู HP = (Vit/5) + (HP สูงสุด/200)
-เพิ่มอัตราการป้องกันแบบเป็นหน่วย(ค่าDefตัวหลัง)
**เพิ่มเติม**
การคำนวณค่าพลังป้องกันจาก Vit
กรณีของผู้เล่น
พลังป้องกันขั้นต่ำ = (Vit x 0.5) หรือ Vit x 0.8
พลังป้องกันสูงสุด = (Vit x 0.5) + [( Vit2 ) / 150 ] - 1
ถ้าพลังป้องกันสูงสุดตามสมการต่ำกว่าพลังป้องกันขั้นต่ำจะดูจากพลังป้องกันต่ำสุดเท่
านั้น
กรณีของมอนสเตอร์
พลังป้องกันต่ำสุด = Vit
พลังป้องกันโบนัส = [(Vit/20) ยกกำลัง 2]-1
ค่าพลังชีวิตสูงสุด
HP พื้นฐาน = [35 + Base LV X ตัวคูณของอาชีพ X Job Bonus]
โดย Job Bonus = ผลรวมของ (HP ตัวคูณ X n) โดย n=2 -> Base LVอัตราฟื้น HP จากไอเทม
เพิ่ม HP = ปกติ X (1 + VIT/50 + Increase HP Recovery LV/10 )
เพิ่ม SP = ปกติ X (1 + INT/50 + Increase SP Recovery LV/10 )
* ถ้าขว้างจากสกิล Potion Pitcher ของ Alchemist จะมีผลมากขึ้นอีก
* หารแบบคิดเศษ อย่าง ISR LV 4 จะมีค่า 0.4/ตัวอย่างWhite Potion
-------------------------------------------------------------------------------------
**ค่าInt(intelligence)**
-ลดอัตราการติดสถานะ Sleep/Stone Curse/Blindลง1%ต่อ7Int
-เพิ่มอัตราการโจมตีทางเวทย์มนต์สูงสุดอีก1%(Matk)
-เพิ่มความแรงของFalconของอาชีพHunter
-เพิ่มความแรงของกับดักของอาชีพHunter
-เพิ่มMax sp สูงสุดอีก1 %
-เพิ่มอัตราการป้องกันเวทย์มนต์(Mdefตัวหลัง)
*หมายเหตุ*
Mdefตัวหน้า=Mdefที่มาจากเครื่องป้องกัน
Mdefตัวหลัง=Mdefที่มาจากค่าInt
-เพิ่มอัตราฟื้นsp(ต่อรอบ)หรืออาจจะเรียกว่า ''spเด้งนั่นเอง''
โดยปรกติแล้วอัตราการฟื้นค่าspนั้นจะแบ่งเป็น4ระดับดังนี้คือ
*8วินาทีต่อครั้งเมื่อยืน
**5วินาทีต่อครั้งเวลานั่ง
***4วินาทีต่อครั้งเมื่อยืนพร้อมกับใช้สกิลMagnificat
****2วินาทีต่อครั้งเมื่อนั่งพร้อมกับใช้สกิลMagnificat
(**วิธีคิดอัตราการฟื้นsp**) 1+(Max spหารด้วย100)+(ค่าIntของเรา หารด้วย 6) อีกแบบคือ กรณี Int น้อยกว่า 119 หน่วย
1 + (Int/6) + (Max SP/100)
กรณี Int มากกว่า 120 หน่วย
1 + (Int/6) + (Max SP/100) + [(Int - 120)/2] + 4
การหารเป็นการหารแบบไม่คิดเศษ
การเพิ่มค่า Matk
Min Matk = [(Int/7) ยกกำลัง 2] + Int
Max Matk = [(Int/5) ยกกำลัง 2] + Int

ตารางค่า Matk
ในที่นี้คิดแบบถือไม้เท้าเพิ่ม Matk 15% ครับ


-------------------------------------------------------------------------------------
**ค่าDex(Dextrality)**
-เพิ่มอัตราคามแม่นยำ(Hit rates)
-เมื่อค่าDexของเราหารด้วย10ลงตัวจะเพิ่มอัตราการโจมตีต่ออาวุธแบบมีระยะยิง(ธนู)
-เมื่อค่าDexของเราหารด้วย5ลงตัวจะเพิ่มอัตราการโจมตีต่ออาวุธแบบประชิดตัว(ดาบ/มีด/สนับ/Etc.)
-เพิ่มความแรงในการโจมตีของFalcon
-เพิ่มอัตราการโจมตีต่ออาวุธแบบมีระยะยิง1%(ในกรณีที่มีค่าDexรวมมากว่า100ขึ้นไป)
-ลดอัตราเวลาในการร่ายเวทย์มนต์หรือคาถาต่างๆ
**สูตรในการคำนวนอัตราการลดเวลาในการร่ายนั้นคือ
อัตราการลดเวลาในการร่าย=เวลาในการร่ายสกิลแบบเต็ม คูณด้วย (150-ค่าDexของเรา)หารด้วย150
ถ้าDexเรามากกว่า150นั้นเวลาในการร่ายก็คือ0อะแหละ(ไม่มีติดลบนะ)
-เพิ่มอัตราความสำเร็จในการตีอาวุธ(สำหรับBlacksmith)
-เพิ่มอัตราความสำเร็จในการทำPotion(สำหรับอาชีพAlchemist)
-เพิ่มอัตราการโจมตีแบบต่ำสุด(Min Atk) 1%
(**Min atks**)
ค่าอัตราการโจมตีขั้นต่ำสุด(Min atk)จริงจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตามเลเวลของอาวุธที่ใช้ตามสุตรดังนี้

Real min atk =Dex*(0.8+0.2ของเลเวลของอาวุธนั้น)แต่ถ้าMinatkนั้นเกินค่าMax atkของอาวุธก็จะใช่ค่าMax atkเป็นอย่างเดียว
ตัวอย่างเช่น
Dex100ใช้Pikeซึ่งเป็นอาวุธเลเวล1ค่าAtkของPikeนั้นคือ60
คิดMin atkได้คือ
100*(0.8+0.2*1)=100ซึ่งค่าatkของPikeนั้นคือ60 ดังนั้นค่าWeapon atkก็คือ60คงที่(นิ่ง)
Max atkคิดจากAtlของอาวุธตรงๆเลยเพราะฉนั้นเวลาหาMin-maxเสร็จอย่าลืมคิดขนาดกับการด์ด้วยนะ
สรุปง่ายๆเลยก็คือ ( ถ้าสูตรบนยากไป ใช้สูตรนี้แทนก้อได้ )
อาวุธเลเวล1หากต้องการให้โจมตีได้คงที่ก็อัพDexไปอย่างน้อยๆ=Atk*5/5=Atkของอาวุธนั้นๆซะ
อาวุธเลเวล2หากต้องการให้โจมตีได้คงที่ก็อัพDexไปอย่างน้อยๆ=Atk*5/6=Atkของอาวุธนั้นๆซะ
อาวุธเลเวล3หากต้องการให้โจมตีได้คงที่ก็อัพDexไปอย่างน้อยๆ=Atl*5/7=Atkของอาวุธนั้นๆซะ
อาวุธเลเวล4หากต้องการให้โจมตีได้คงที่ก็อัพDexไปอย่างน้อยๆ=Atl*5/8=Atkของอาวุธนั้นๆซะ
*อาทิเช่นPike=(60*5)/5=Dexที่ต้องอัพก็คือ60
**ค่าเหล่านี้ยังไม่ได้รวมการUpgradeของอาวุธ
- ค่าความเสียหายของอาวุธประเภทอื่นธนูแยกคิดดังนี้
กรณี Dex ต่ำกว่า 100
Min = พลังโจมตีของธนู * Dex/100
Max = พลังโจมตีของธนู + ลูกธนู
กรณี Dex ตั้งแต่ 100 ขึ้นไป
Min = พลังโจมตีของธนู * Dex/100
Max = พลังโจมตีของธนู * Dex/100 + ลูกธนู
- ธาตุกับการ์ดโจมตีชนิดของมอนสเตอร์เป็นตัวคูณของความเสียหาย ดังนั้น ถ้าค่าตัวคูณนี้สูงมาก อย่าง โจมตีมอนสเตอร์แรงกว่าปกติสัก 200% ก็ส่งผลให้ค่าสุ่มมากกว่าปกติ
-------------------------------------------------------------------------------------
**ค่าLuck(Lucky)** -เพิ่มอัตราการโจมตีแบบCritical0.3~
-ลดโอกาศในการติดสถาณะ Stun Blind Frozen stonecurse silence poison curse chaos
-ลดเวลาในการติดสถานะStun/Poison
-ลดจำนวนhpที่ลดจากการติดสถานะPoison
-เพิ่มโอกาศในตีดาบให้กับอาชีพBlacksmith
-ทุกๆ5Luckจะเพิ่ม1Atk
-ทุกๆ10Luckจะเพิ่ม1Perfectdoage(ค่าFleeตัวหลังนั่นเอง)
-ทุกๆ1 Lukเท่ากับโอกาศ 0.3%ที่นกจะออกโดยอัติโนมัติ
-เพิ่มความแรงในการโจมตีจากFalcon

**สูตรคำนวนความแรงของนก Blizt Calc : 6*เลเวลของสกิลSteel Crow + (40 + [DEX/10] + [INT/2])*2 ต่อจำนวนที่นกออก

1 ความคิดเห็น: